.

.

ابعاد ساختمانی قطعات غیرفعال (پَسیو) نصب سطحی مانند خازن ها و مقاومت ها که دو محل اتصال یا به عبارتی دو «قطب» دارند، توسط اعدادی مانند 0603 مشخص می شوند. این اعداد مستقیماً بیانگر اندازه های قطعه در گام های 0/25 میلی متری هستند.

.

قطعات اس ام دی

.

مثلاً طول و عرض یک خازن (یا مقاومت) مستطیل شکل به سایز 0603 برابر است با:

0/25mm × 06 = 1/5mm  :طـول

0/25mm × 03 = 0/75mm  :عـرض

تنها تفاوت بین قطعات مختلفِ هم سایز در ارتفاع (بلندی) آنها است.

.

.

مطالب مرتبط:

http://etesalkootah.ir/1394/05/03/MELF_SMD_Components

http://etesalkootah.ir/1394/04/08/How_to_Solder_SMD_Parts

http://etesalkootah.ir/1394/08/12/Some_Important_Points_about_Solder_Paste

.

.

www.etesalkootah.ir ||   2015-06-24 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.