26 ژوئن 1974 روزی بود که زدن برچسب قیمت روی تک‌تک کالاها کنار گذاشته شد. پنجاه سال پیش در چنین روزی بود که سر صندوق یک سوپرمارکت در آمریکا برای اولین بار یک «بار کُد» خوانده شد. این خطوط که انقلابی در دنیای تجارت به وجود آوردند روی یک بسته آدامس چاپ شده بودند. خواندن بارکد روی کالا توسط اسکنر دستی