.

.

با این مدار کوچک، که با ولتاژ 12 تا 15 ولت کار می کند، دما توسط مقاومت حرارتی KTY10 حس می شود و سپس، بعد از رسیدن به یک دمای دلخواه که قابل تنظیم است، می توان از طریق رله ی مدار یک مصرف کننده (مثلاً المنت گرمکن) را قطع و وصل نمود.

.

150823-Thermostat-1_1.

در این «کلید حرارتی» یک فاصله ی گرمایی قابل تنظیم بین دمای وصل و دمای قطع نیز در نظر گرفته شده است تا کارکرد با ثبات و قابل اعتماد آن تضمین شده و با پدیده ی لرزش و قطع و وصل های پیوسته ی رله روبرو نشویم.

پتانسیومتر P1 دمایی را که روی آن دستگاه باید عمل کند، تنظیم می کند. پتانسیومتر P2 فاصله ی قطع و وصل (هیسترزیس) مدار را تنظیم می کند.

قلب مدار یک آی.سی. ارزان قیمت تقویت کننده ی عملیاتی از نوع 741 است. سیگنال خروجی این مدار یکپارچه برای تقویت به یک طبقه ی ترانزیستوری داده شده که به رله ی مدار فرمان قطع و وصل را می دهد. برای حفاظت مدار از پالس های ولتاژی ناشی از عمل کلیدگری روی بوبین رله، از یک دیود کوچک، D1، استفاده شده است.

مقاومت حرارتی به کار رفته در این مدار که تغییرات دما را حس می کند، یک «مقاومت حساس به حرارت سیلیکونی» با ضریب حرارتی مثبت، یعنی یک «پی.تی.سی.» (PTC=Positive Temerature Coefficient) است. مقاومت اهمی این افزاره در دمای  متعارفی (25 درجه ی سانتی گراد) در حدود 2 کیلو اهم است که با بالارفتن دما افزایش پیدا می کند. دامنه ی تغییرات دمایی کاری مجاز این قطعه، با 3% خطا، در بازه ی وسیع 50- تا 150+ درجه سانتی گراد قرار دارد. در این بازه، مقاومت اهمی این افزاره از حدود یک کیلواهم در 50- درجه تا حدود 4/5 کیلواهم در 150+ درجه تغییر می کند. اگر به اطلاعات بیشتری در مورد این PTC احتیاج دارید، به داده برگ آن در نشانی زیر مراجعه کنید:

.

https://www.pollin.de/shop/downloads/D180003B.PDF

.

150823-Thermostat-2.

دستگاه روی یک قطعه فیبر مدار چاپی کوچک مونتاژ می شود. طرح پیشنهادی برای این بورد و نقشه ی چینش افزاره ها بر روی آن در تصویرهای بالا ملاحظه می شوند.

.

.

www.etesalkootah.ir ||   2015-08-23 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.