فن‌آوری و انسان

۶ مطلب در خرداد ۱۴۰۰ ثبت شده است

مداری برای کنترل توان متناسب با دما

مدار مجتمع تاریخی 723 را همگی به عنوان یک تراشه‌ی ویژه برای ساخت منبع تغذیه‌های آزمایشگاهی می‌شناسیم. اما در بسیاری جاهای دیگر هم کاربرد دارد کاربرد یک آی سی مشهور 723 برای کنترل دقیق دما

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فرزاد ر.د.

یکسوساز الکترولیتی: بخش سوم – ساخت، آزمایش و سنجش

یک الکترود آلومینیومی در داخل یک محلول الکترولیت تنها هنگامی رسانش دارد که بار منفی بگیرد مدل عملی یکسوساز الکترولیتی که توسط نگارنده برای آزمایش و اندازه گیری های الکتریکی روی آن ها ساخته شد

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فرزاد ر.د.

یکسوساز الکترولیتی: بخش دوم – یکسوساز شبچراغ!

این مقاله در سال 2003 توسط «نایل استاینر» نوشته شد و در آن مشاهدات خود از تابش نور از یک یکسوساز با الکترولیت جوش‌شیرین یا بوراکس را گزارش کرده است تابش نور فلوئورسانس از الکترودهای یکسوساز الکترولیتی ثبت شده در سال 2003 توسط رادیوآماتوری به نام نایل استاینر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فرزاد ر.د.

یکسوساز الکترولیتی: بخش اول - یکسوساز لگنی!

پیش از اختراع لامپ دیود، استفاده از یکسوسازهای الکترولیتی رواج داشت که به آن‌ها «یکسوساز لگنی» گفته می‌شد حکایت آبریزگاه سیاری که ولتاژ متناوب را یکسو می کرد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فرزاد ر.د.

شارژ بی سیم: القای مغناطیسی یا تشدید مغناطیسی؟

نوآوری‌ها در فن‌آوری شارژ بی‌سیم (انتقال بی‌سیم انرژی) این پرسش را به وجود می‌آورد که کدام فن‌آوری راه‌حل بهینه است؟ هم القای مغناطیسی (MI) و هم تشدید مغناطیسی (MR) برای بازار مصرف مناسب هستند. تفاوت بین فناوری MI و MR  در این نوشتار با جزییات بیشتری توضیح داده شده است

شارژبی سیم باتری و روش های القای مغناطیسی یا تشدید مغناطیسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فرزاد ر.د.

چگونه80 سال پیش کامپیوتر در برلین اختراع شد؟

مهندسی به نام «کُنراد سوزه» در یک شرکت مهندسی مکانیک آلمان اولین کامپیوتر مدرن موجود در این سیاره را ساخت. اما فکر این موضوع چگونه بوجود آمد؟ چگونه 80 سال پیش کامپیوتر در برلین اختراع شد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فرزاد ر.د.