.

.

روبات نظامی روسی-2.

شناسایی و نابود سازی اهداف متحرک و ثابت و حفاظت از تاسیسات استراتژیک از جمله قابلیت های اساسی سامانه "پلتفرم ـ ام" هستند. تیربارها ، نارنجک اندازهای"آ. گ. اس. ـ 30" و موشک های ضد تانک "کورنت" از جمله سلاح هایی هستند که در این پلتفرم نصب شده اند. این سامانه همچنین به وسیله نقلیه، سامانه راداری "فارا"، تصویر ساز گرمایی، فاصله سنج، دوربین ویدیویی، بلندگو، وسیله مین گذار و وسیله مین جمع کن مجهز است.

در فیلم زیر قابلیت های این ربات، که مانند یک سگ حرف شنو دستورات ارباب اش را اجرا می کند، تا حدودی به نمایش گذاشته شده است:

.

.

این ماشین مهیب، بزرگ نیست. طول: 160 سانتی متر، عرض: 120 سانتی متر و ارتفاع: 120 سانتی متر. وزن خود "پلتفرم ـ ام" 800 کیلوگرم است و می تواند تا 300 کیلوگرم بار را با سرعت 12 کیلومتر در ساعت حمل کند.

.

.

منبع:

http://ir.sputniknews.com/videoclub/20150722/493828.html

.

.