.

.

به کار گیری چراغ های مهتابی همواره با کاستی هایی همراه است: در هنگام روشن بودن صدای «هام» 50 هرتز از «ترانس بالاست» آن پیوسته در گوش می پیچد، خودِ ترانسِ بالاست یک عامل مصرف انرژی است که بازده این سامانه روشنایی را کاهش می دهد، و از همه مهم تر این که  این لامپ ها دارای دو «رشته ی التهابی» (فیلامان) در دو انتهای حباب خود هستند که می سوزند و مصرف کننده را مجبور می کنند که آن را با یک چراغ نو عوض کند.

مداری که اینجا معرفی کرده ایم، همه ی این کاستی ها را پشت سر می گذارد: لامپ هنگام کار صدا نمی دهد، به استارتر برای راه افتادن احتیاج ندارد و از همه مهم تر این که لامپ های مهتابی سوخته را هم روشن می کند!

.

Lamp Starter-1

.

ولتاژ کاری خازن های C1 و C4 باید 1/5 برابر ولتاژ تغذیه ی مدار باشند. خازن های C2 و C3 را می توان از هر نوعی انتخاب کرد، اما استفاده از خازن های مرغوب میکا یا پلی استر توصیه می شود. مقاومت R1 اما حتماً باید از نوع سیمی انتخاب شود.

دیودهای D2 و D3 به همراه خازن های C1 و C4 یک مدار «یکسوساز تمام موج» با ویژگی «دو برابر کننده ی ولتاژ» را تشکیل داده اند. مقدار ظرفیت خازن های C1 و C4 ولتاژ کار لامپ L1 را تعیین می کند (هر چه ظرفیت خازن ها بیش تر، ولتاژ روی اتصالات لامپ بزرگ تر). در لحظه ی وصل شدن برق 220 ولت به این مدار، بین نقاط a  و b اختلاف پتانسیلی تا 600 ولت اندازه گیری خواهد شد. این ولتاژ به لامپ تحویل می شود. در لحظه ی روشن شدن لامپ ولتاژ لامپ در نقاط a  و b افت کرده به 220 ولت پایین می آید.

استفاده از دیودهای D1 و D4 و خازن های C2 و C3 ولتاژ را به 900 ولت می رساند. این ولتاژ به اندازه ی کافی بزرگ هست که بخار جیوه ی داخل لامپ را به طور مطمئن یونیزه کرده و چراغ را روشن کند. همزمان، C2 و C3 اختلالات فرکانس بالا را نیز سرکوب می کنند.

این مدار می تواند بدون D1, D4, C2 و C3 هم کارکند، اما روشن شدن 100 درصدی لامپ  تضمینی ندارد.

مقدار افزاره های به کار رفته در مدار، بسته به واتاژ لامپ فلورسنت به کار رفته، در جدول زیر داده شده است:

.

تـوان لامـپ C1  و C4 C2 و C3 D1 تا D4 R1
وات به میکروفاراد به پیکوفاراد اهـم
30 4 3300 1N4007 60
40 10 6800 1N4007 60
80 20 6800 1N4007 30
100 20 6800 1N4007 30

.

توجه شود که همه ی خازن ها غیرقطبی و غیر الکترولیت هستند.

.

.

www.etesalkootah.ir ||   2015-08-02 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.