.

.

این ربات کروی دوزیست (Ultimate Amphibious Spherical robot) که قادر به حرکت در خشکی و دریا است، اختراع «فرشاد میرشکاری» است.

این ربات قادر است به خوبی در زیر خاک پنهان شود و تنها در یک ثانیه از زیر خاک بیرون بیاید!!

سرعت و شتاب بالای این ربات به آن اجازه می دهد به چابکی و در تمامی جهات حرکت کند!

نمونه بزرگ تر این ربات، که آن را نیز فرشاد میرشکاری طراحی نموده است، نظامی بوده و قادر است با سرعتی معادل ۲۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند!

گوشه ای از عملکرد این ربات ابتکاری را در اینجا ببینید:

.

http://www.aparat.com/v/EeUvh

.

.

www. etesalkootah.ir ||   2015-08-06 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.

.

منبع:

http://www.aparat.com

.

.