.

.

عدسی چشمان ما نور را روی شبکیه، که عضو حساس به نور چشم است، متمرکز می کند، درست مانند یک ذره بین معمولی که تصویر خورشید و نور آن را در نقطه ای روی یک برگ کاغذ تمرکز می دهد. همان طور که برگ کاغذ داغ شده و آتش می گیرد، تمرکز کردن و خیره شدن به یک منبع نور شدید می تواند چنان توانی را روی یک نقطه از شبکیه تمرکز دهد که باعث پخته شدن آن و وارد شدن آسیب بهبودناپذیر به چشم شود. خیره شدن به ال.ای.دی.های پرنور امروزی از راه عملکرد فتوشیمیایی به چشم آسیب وارد می کند.

. LED_Eye_Safety-1

.

در نشانی زیر می توانید به طور مشخص درمورد مخاطرات ناشی از ال.ای.دی.های آبی رنگ اطلاعات کاملی به دست آورید:

.

http://www.mdsupport.org/library/hazard.html#blue

.

عوامل اساسی تعیین کننده در این که آیا منبع نوری می تواند باعث صدمه ی برگشت ناپذیر به چشم بشود یا خیر، به «طول موج» و «شدت» نور، «طول زمان» خیره شدن به منبع نور، و «فاصله»ی چشم از آن بستگی دارد.

خطر ال.ای.دی.های پرقدرت سفید و آبی رنگ جدید از دیگر انواع بیش تر است. این ال.ای.دی.ها به منظور روشن کردن سطح های بزرگ و یا ساخت صفحاتی پیش بینی شده اند که از فاصله های دور قابل روءیت باشند.

.

اLED-1.JPGاLED-1.JPGاLED-3.jpg

.

ال.ای.دی.های فروسرخ و فرابنفش بسیار خطرناک تر هستند، زیرا شخص متوجه تابش آن به چشمان اش نمی شود. به این دلیل، پیش از بهره گیری از آنها، حتماً داده برگ (Data sheet) آنها را بخوانید یا دستورالعمل های حفاظتی IEC 60825-1:2001 را مطالعه کنید. این استاندارد را احتمالاً می توانید در اینترنت بیابید یا آن را از این نشانی بخرید:

.

http://webstore.iec.ch/

.

البته تمرکز این استاندارد در وهله ی اول روی لیزرها است، که می توان آن را به ال.ای.دی.ها نیز تعمیم داد. استاندارد جدید IEC TR 608245 در حال تکمیل است و گفته می شود که دربردارنده ی فصلی است که مستقیما ال.ای.دی.ها را هدف مطالعه قرار داده است.

استانداردهای مندرج در بالا بر اساس اندازه گیری هایی وضع شده اند که تنها به کمک سنجش گرهای ویژه ی گران قیمت و زیر شرایط عملیاتی خاص انجام شدنی هستند که در داده برگ های هر قطعه نام برده شده اند. اگر شما سازنده ی وسیله ای هستید که این نوع قطعه های "خطرناک" در آنها به کار می روند، در بسته ی حاوی کالا، یادداشتی بگذارید که در آن با ارجاع به برگه ی اطلاعاتی، توصیه های ایمنی لازم برای خریدار و مصرف کننده ذکر شده باشند.

.

یادآوری و بر حذر داشتن مشتریان

از خیره شدن به نور این نوع افزاره ها را فراموش نکنید.

.

به خوانندگانی که مایلند اطلاعات بیش تری در زمینه ی موضوع این نوشته کسب کنند، پیشنهاد می کنم سایت زیر را ببینند:

.

http://www.lucidos.co.uk

.

همچنین اطلاعات وسیعی در خصوص اثر نور ال.ای.دی ها بر چشم در دو مطلب زیر ارایه شده است:

.

IEC/EN 62471 for LED Lighting Products Standards for
Eye and Skin Safety

http://smartvisionlights.com/wp-content/uploads/pdf/IEC_62471_summary.pdf

.

Eye Safety
for Proximity Sensing Using Infrared
Light-emitting Diodes

http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/an17/an1737.pdf

.

.

www. etesalkootah.blog.ir ||   2015-08-21 © 

2015 www.etesalkootah.blog.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.blog.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.blog.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات بلاگ دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.blog.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.blog.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.blog.ir" بعنوان منبع مجاز است.