.

.

گاهی لازم است به طور دایمی فعال بودن یا نبودن یک رله را زیر نظر داشته باشیم. مثلاً بدانیم که آیا رله ی پمپ آب گرفته یا بیکار است.

با استفاده از دو ال.ای.دی.، دو مقاومت و یک دیود کوچک مطابق مدار زیر به این هدف می رسیم.

.

Relay_Condition_Display

.

ال.ای.دی. قرمز رنگ که با بوبین رله موازی بسته شده است، وقتی روشن می شود که رله گرفته باشد و  بنابراین نشان دهنده ی فعال بودن رله است.

اما ال.ای.دی. سبز رنگ نشان دهنده ی حالت بیکاری رله است و نمایانگر آن است که رله در حالت انتظار و آماده باش (Standby) به سر می برد.

وظیفه ی دیود 1N4148 در مدار، خارج کردن دیود نوری سبز رنگ از مدار در زمان کارکرد و فعال شدن رله است. این موضوع هنگامی اتفاق می افتد که فرمان وصل رله، از مدارهای پیش از ترانزیستور، به بیس آن فرستاده شده باشد. در نتیجه، ترانزیستور اشباع شده و مسیر کلکتور-امیتر آن بسته می شود. در این حال روی کلکتور ترانزیستور تقریباً همان پتانسیل زمین را خواهیم داشت. دیود 1N4148 این پتانسیل را به ال.ای.دی. سبز رنگ می رساند و به این ترتیب عملاً هیچ ولتاژی برای روشن کردن ال.ای.دی. روی آن نمی ماند و این دیود نوری که تا حال روشن بود، بلافاصله پس از گرفتن رله، خاموش می شود.

.

.

www.etesalkootah.ir ||   2015-08-24 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.