.

.

این مدار ساده می تواند با گیراندن یک رلـه، قفلی را باز کند یا آژیری را از کار بیاندازد یا وسیله ای را روشن کند. دادن رمز به آن، همان طور که در تصویر دیده می شود، به سادگی و با بازکردن و یا بستن کلیدهای یک «پشته کلید دیپ 8 راهه» (8 Way DIP Switch) انجام می شود.

.

قفل رمز

.

در این مداربندی، اگر بالاترین کلید باز بماند، هیچ ترکیبی از باقی کلیدها باعث برقراری جریان در مدار نخواهد شد. فقط و فقط هنگامی که از بالا به پایین کلیدهای 1 و 3 و 6 بسته و باقی کلیدها باز باشند، ولتاژ لازم به بیس ترانزیستور می رسد و آن را اشباع کرده و رله را به کار می اندازد. بستن هر یک از کلیدهای دیگر به تنهایی کافی است که بیس ترانزیستور را به زمین وصل کند و آن را از عملکرد باز دارد.

چون کلیدها تنها داری دو حالت باز یا بسته هستند، کلیدهای «باینری» یا دو حالته محسوب می شوند. به این دلیل تعداد ترکیب های ممکن در این قفل رمز که دارای 8 کلید دو حالته است، برابر با 256 است (28). در نتیجه،  باز کردن این قفل، برای فردی که مجاز نیست، می تواند بسیار مشکل و وقت گیر باشد.

در کنار مدار تصویر دو نوع «دیپ سوییچ» دیده می شود که دکمه های یکی به صورت الاکلنگی و دیگری به شکل پیانویی (مانند کلیدهای پیانو) است. به جای این کلیدها می توان از کلیدهای دیگر و کلید شستی نیز استفاده نمود.

دستگاه با هر منبع تغذیه ای با ولتاژ 5 تا 24 ولت کار خواهد کرد و مصرف جریان آن در حالت بیکاری صفر، و در حالت کار متناسب با ولتاژ تغذیه و نوع رله ای است که به کار برده خواهد شد. در هر صورت باید توجه داشت که ولتاژ بوبین رله باید مساوی با ولتاژ تغذیه ی مدار باشد.

.

.