.

.

پریشب هوای تهران توفانی شد و رگبار باران و باد شدید با رعد و برق های شدید و متعدد همراه شد.

با تغییرات آب و هوایی که هر سال به شکلی خودنمایی می کند و امسال با این آذرخش های پرقدرت همراه بود، آموختن بیشتر در مورد این پدیده ی جوی و آگاهی دادن به مردم در مورد خطرات برق زدگی و کارهایی که در هنگام توفان باید (و نباید) کرد، ضرورت پیدا می کند.

چند تصویر زیر شدت و قدرت آذرخش را «به روشنی» نشان می دهد.

.

توفان و آذرخش در تهران-1 توفان و آذرخش در تهران-2
توفان و آذرخش در تهران-3 توفان و آذرخش در تهران-4

.

مطالب مرتبط:

چند کلمه در مورد تخلیه الکتریسیته ساکن ESD

.

.