.

.

ربات نقاش.

فرمان میکروپروسسوری حرکت ارابه، حرکت های چرخشی و تلسکوپی بازو و میزان رنگ پاشی قلم موها، ایجاد طرح های متنوعی را امکان پذیر می سازد.

کمکی بزرگ به نگارگران و طراحان نقاشی-گرافیک و استادان نقاش برای کار، حتی در محیط های باز خارج از گالری و استودیوی هنری.

فیلم کارکرد این ربات را در نشانی زیر ببینید:

.

فیلم چگونگی کارکرد ربات نگارگر
http://www.aparat.com/v/1fdmO

.

.

www. etesalkootah.ir ||   2015-09-21 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.

.