.

.

زیردریایی روسی خطری برای تداوم اینترنت در آمریکا.

مدیران نظامی امریکا نگران هستند ناوگان نظامی زیردریایی روسیه اینترنت تمام امریکا را قطع کند.

به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، امروز امریکایی ها بیشتر از زمان جنگ سرد نگرانی دارند. یکی از نگرانی های آنها قطع شدن اینترنت است. به اعتقاد این روزنامه، نظامیان روس می توانند در نقاطی که دسترسی به آن دشوار است به فیبرهای نوری زیر دریاها صدمه بزنند تا دولت های غربی نتوانند به سرعت با هم در تماس باشند.
فعلا نمی توان با اطمینان گفت که نیروهای مسلح روسیه تا امروز قصد صدمه زدن به کابل ها را داشته اند یا خیر. احساس خطر امریکایی ها از صدمه خوردن کابل ها بیشتر به خاطر فعال شدن نیروهای نظامی روسیه در تمام دنیاست.
سخنان امریکایی ها در این رابطه هم نشان می دهد که هر اقدام روسیه در امریکا با بی اعتمادی روبرو می شود، درست مثل سال های جنگ سرد.

.

کابل های دریایی مخابراتی کشیده شده در زیر دریاها.
برنامه ی امریکایی ها برای پیگیری کشتی های روس و جلوگیری از صدمه زدن به کابل ها به چه صورت خواهد بود؟ پاسخی برای این سوال نداریم. با این حال بسیاری از مقامات امریکا به طور کلی می گویند که در پنتاگون این موضوع به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

.

.

www. etesalkootah.ir ||   2015-10-26 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.

.