.

.

تصویر هواپیمای هرکولس ایران-1

.

یک منبع در «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ایران» در مصاحبه با "اسپوتنیک فارسی" ضمن تفسیر انتشار عکس هواپیمای ترابری نظامی ایران در یکی از فرودگاه های نظامی سوریه در "اینستاگرام" اظهار داشت: "احتمالا این اولین عکس هواپیمای هرکولس ایران در سوریه و اولین مدرک حاکی از حضور نیروی هوایی ایران در سوریه است."

.

تصویر هواپیمای هرکولس ایران-2.

چنین پروازهایی از فرودگاه مهر آباد تهران و از تبریز از زمان آغاز درگیری سوریه انجام می شوند، اما تعداد آنها در لحظات داغ درگیری بیشتر است.

تعداد زیادی از پهپاد های ایران که با هواپیما های هرکولس رسانده می شوند، در پرواز ها بر فراز پایگاه های تروریست ها در سوریه شرکت دارند.

هواپیما های هرکولس همچنین برای رساندن تسلیحات به عراق نیز پرواز می کنند.

.

.

منبع:

http://ir.sputniknews.com/world/20151105/885936.html

.

.