.

.

یکی از مخاطرات جدی برای تجهیزات الکترونیکی، «سیگنال های ناخواسته و امواج الکترومغناطیسی» هستند که به شکل های مختلف وجود دارند و می توانند حافظه ها، پردازشگرها و سایر بخش های الکترونیکی و دیجیتالی را مختل کرده و یا بسوزانند. منابع امواج الکترومغناطیسی شامل تسلیحات الکترومغناطیسی، رعد و برق، دیزل ژنراتورها، تجهیزات جوشکاری برق، بروز اتفاقات ناخواسته در شبکه های برق، بی سیم ها، مولد های فرکانس بالای صنعتی و یا هر تشعشع کننده ی دیگری می باشند.

با توجه به این مخاطرات، حفاظت الکترومغناطیسی از تجهیزات الکترونیکی به عنوان سرمایه ملی سایبری امری اجتناب ناپذیر می باشد.

بررسی تهدیدات الکترومغناطیسی و سناریوهای تهدید

کتاب «بررسی تهدیدات الکترومغناطیسی و سناریوهای تهدید» نوشته ی محمد مهدی دانایی و با همکاری واحد الکترونیک سازمان پدافند غیرعامل کشور منتشر شده است.

.

مشخصات کتاب:

سرشناسه:

دانایی، محمدمهدی، ۱۳۴۰-

مشخصات نشر:

تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک‏‫، ۱۳۸9

مشخصات ظاهری:

‏‫۲۹4 ص.‏‫: مصور، جدول، نمودار

وضعیت فهرست نویسی:

فیپا

موضوع:

الکترومغناطیس - امواج الکترومغناطیس - اثر فیزیولوژیکی -  میدان‌های الکترومغناطیس

رده بندی کنگره:

QP۸۲/۲/الف۷د۲ ۱۳۸۹

رده بندی دیویی:

۶۱۲/۰۱۴۴۲

شماره کتابشناسی ملی:

‎۲‎۰‎۳‎۸‎۱‎۶‎۹

یادداشت کلی

ISBN ‑3-960-223-964-978

.

.

مطالب مرتبط:

ساخت یک مدار تخلیه ی فرکانس رادیویی پرتوان