.

.

چند سال پیش کتاب ارزشمندی به نام «اسناد پست و تلگراف و تلفن در زمان رضا شاه» به دستم رسید. در این کتاب که به همت سرکار خانم مرضیه یزدانی جمع آوری و تنظیم و تالیف شده است، صدها سند ارزشمند تاریخی در مورد مسایل اولین سال های تاسیس این فن آوری های مخابراتی گردآوری شده است که هر یک به نوبه ی خود تصویر مبهم آن سالیان دور را برای خواننده روشن می کند.

یکی از بخش های کتاب به توطئه های رذیلانه ی «فرمانداری انگلیسی هندوستان» برای رسمیت بخشیدن به تجزیه ی بحرین از ایران اختصاص دارد. با خواندن این بخش متوجه می شویم که دسیسه گری برای جداکردن بحرین از مام میهن سابقه ای دراز دارد و به ساله ای 1310 خورشیدی بازمی گردد.

و اکنون تصویر روی جلد و تصاویری از برخی از اسناد این کتاب تقدیم می شود:

.

 جلد کتاب اسناد پ ت ت در زمان رضا شاه

.

تصویر رویه 24-1

.

تصویر رویه 24-2

.

تصویر رویه 25

.

تصویر رویه 42_43

.

تصویر رویه 62_61

.

تصویر رویه 64_63

.

در مورد این کتاب و موضوع های بسیار مهم و جالب آن، که همگی به تاریخ معاصر دانش و فن آوری در کشور عزیز ما ارتباط دارد، باز هم خواهم نوشت.

.

.

www. etesalkootah.ir ||   2016-01-05

ALL RIGHTS RESERVED ©  2015 www.etesalkootah.ir

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو، تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" به عنوان منبع مجاز است.

.