.

.

نمونه سیم پیچ های مختلف.

سیم پیچ ها از سیم ساخته شده اند و هر سیمی مقداری مقاومت دارد. مقاومت سیم ها را معمولا به صورت «اهم بر متر» ارایه می کنند که مشخص کننده ی مقدار اهمی مقاومت یک متر از یک سیم است. با توجه به بالا بودن رسانایی فلزاتی که با آنها سیم ساخته می شود، مقاومت اهمی طول های کم از آنها اغلب خیلی ناچیز است و با روش های معمولی نمی توان مقدار آن را تعیین کرد. بخش «مقاومت سنج» مولتی مترها برای اندازه گیری چنین مقاومت های کوچکی طراحی نشده اند. اما اگر شما یک منبع تغذیه با ولتاژ قابل انتخاب و محدودکننده ی جریان قابل تنظیم داشته باشید، می توانید به این هدف برسید.

.

مدار اندازه گیری مقاومت داخلی سیم پیچ

.

برای اندازه گیری مورد بحث، خروجی منبع تغذیه را روی 5 ولت قرار داده، حدّ جریان را روی 1 آمپر تنظیم می کنیم. سپس، خروجی منبع تغذیه را به دو سر سیم پیچِ زیرِ آزمایش وصل کرده و پس از روشن کردن منبع تغذیه، ولتاژ دو سر سیم پیچ را با یک مولتی متر دیجیتالی اندازه گیری می کنیم. ضروریست که در این اندازه گیری سیم های مولتی متر مستقیماً روی سرهای سیم پیچ قرار داده شوند و در نقطه ی دیگر و دورتری اندازه گیری نکنیم. ولتاژ اندازه گیری شده بر حسب میلی ولت که روی نمایشگر مولتی متر قرائت می شود، متناظر است با مقاومت سیم پیچ بر حسب میلی اهم.

در صورتی که منبع تغذیه با محدود کننده ی جریان در دسترس نباشد، مطابق تصویر 1، از یک مقاومت 5 اهم 5 وات به صورت سری با سیم پیچ استفاده کرده و با تنظیم ولتاژ خروجی منبع تغذیه روی 5 ولت و وصل کردن آن به این مدار، جریان 1 آمپری برقرار خواهد شد.

.

مثال:

سیم پیچی را در مدار بالا نصب کرده و آن را با جریان 1 آمپر تغذیه می کنیم. مولتی متر بر روی دو سر سیم پیچ ولتاژی برابر 18 میلی ولت را می خواند. در نتیجه، مقدار مقاومت این سیم پیچ 18 میلی اهم خواهد بود.

.

اگر برای اندازه گیری، سیم پیچی داشته باشیم که از چند پیچش موازی با هم تشکیل شده باشد، باید سرهای همه ی پیچش ها در هر طرف را به هم لحیم کنیم و سپس مبادرت به اندازه گیری نماییم. به هیچ وجه از گیره ی سوسماری و وسایل مشابه در این اندازه گیری ها نباید استفاده شود.

.

نمونه سیم پیچ های مرکب از چندین پیچش موازی

.

«مقاومت داخلی» سیم پیچ های یک لایه را می توان از راه محاسبه نیز به دست آورد. برای این کار باید اطلاعات زیر را داشته باشیم:

  • تعداد دورهای سیم پیچ
  • قطر سیم
  • طول فقط یک دور از سیم پیچی

طول یک دور از سیم پیچی را می توان مثلاً با پیچیدن یک متر خیاطی یا یک تکه سیم به دور هسته ی سیم پیچ و خواندن متر یا اندازه گیری کردن طول قطعه سیم، به دست آورد. این مقدار را در تعداد دورهای سیم پیچ ضرب می کنیم تا طول کل سیم به کار رفته در سیم پیچ به سانتی متر (L) پیدا شود. حال با داشتن سطح مقطع سیم بر حسب میلی متر مربع (A) و استفاده از رابطه ی زیر، قطر سیم بر حسب میلی متر (d) به دست می آید:

.

رابطه یک

.

لازم به توضیح نیست که ضریب 0/785 همان عدد پی تقسیم بر چهار است.

حال، می توان مقدار اهمی مقاومت داخلی (R) بر حسب میلی اهم را با داشتن L به سانتی متر، A به میلی متر مربع، و d به میلی متر به کمک رابطه های زیر به دست آورد:

.

رابطه دو و سه

.

ضرایب داده شده در رابطه های بالا دربردارنده ی مقاومت ویژه ی مس هستند و فقط برای سیم مسی معتبر می باشند.

بنابراین، سیمی به قطر یک میلی متر به ازای هر سانتی متر طول خود دارای مقاومتی (مقاومت داخلی) برابر با 0/227 میلی اهم است.

اگر سیم پیچی داشته باشیم که از چند پیچش موازی با هم تشکیل یافته باشد، برای تعیین مقاومت داخلی مجموعه ی آن، ابتدا مقدار مقاومت یکی از پیچش ها را اندازه گیری می کنیم و سپس با تقسیم کردن عدد به دست آمده بر تعداد سیم ها، مقاومت مجموعه ی سیم پیچ را به دست می آوریم.

.

.

مطالب مرتبط:

سیم پیچ ها، خودالقاها، سلف ها -2 : روش تعیین «خودالقایی» یا «اندوکتانس» سیم پیچ ها

سیم پیچ ها، خودالقاها، سلف ها -3 : تعیین «اشباع هسته» و «افت اندوکتانس بر اثر بارگذاری جریان مستقیم»

آداپتوری برای سنجش اندوکتانس خودالقاها

ساخت سنجش‌گری برای وارسی خودالقایی سیم‌پیچ‌ها

چگونه هسته های فرّیت را از محل چسباندن باز کنیم؟

.

.

www.etesalkootah.ir ||   2016-01-12 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.