.

.

«مدولاسیون دلتا» (DM = Delta Modulation) روش ساده ای برای مدولاسیون برای دیجیتالی کردن سیگنال های آنالوگ است و نوع اصلاح شده ای از «مدولاسیون رمز پالسی» (PWM) است.

در مدولاسیون دلتا، از سیگنال آنالوگی که قرار است دیجیتالیزه شود، در فاصله های زمانی معیّن نمونه برداری می شود (تصویر 1) و مقدار این نمونه با نمونه ی برداشت شده ی پیشین مقایسه می شود.

.

فرآیند مدولاسیون و دمدولاسیون.

در صورتی که تفاوتی بین دو نمونه وجود نداشته باشد، تراز منطقی در خروجی مدولاتور بر وضعیت «سیگنال ساعت» (Clock) در لحظه ی نمونه برداری منطبق خواهد بود و اگر در این زمان سیگنال ساعت در تراز منطقی 1 باشد، خروجی مدولاتور هم در تراز 1 قرار خواهد داشت و اگر سیگنال ساعت در تراز منطقی صفر باشد، خروجی مدولاتور در تراز صفر واقع خواهد شد.

حال، اگر نمونه ی جدید نسبت به نمونه ی پیش از آن مثبت باشد، یک 1 منطقی در خروجی مدولاتور ظاهر می شود. اما اگر نمونه ی جدید منفی تر از نمونه ی پیش تر باشد، خروجی مدولاتور به تراز صفر منطقی خواهد رفت.

از نظر فن آوری مدار، ساختن چنین مدولاتوری نسبتاً ساده است (تصویر 2).

.

بلوک دیاگرام مدار مدولاتور و دمدولاتور دلتا.

«قطار بیت» های دریافتی از مدولاتور دلتا در سمت گیرنده، برای بازیابی و بازسازی سیگنال آنالوگ اولیه، به یک مدار «انتگرال گیر» فرستاده می شوند. یک «فیلتر پایین گذر» پس از انتگرال گیر، فرکانس نمونه برداری را از سیگنال آنالوگ جدا می کند.

مقدار فرکانس نمونه برداری در مدولاتورهای دلتا به نحوی انتخاب می شود که حتی تغییرات سریع سیگنال آنالوگ نیز در جریانِ نمونه برداری باعث بروز خطای بزرگی نشوند. به عنوان مثال، در دیجیتالی کردن مکالمات تلفنی توسط مدولاتور دلتا، از سیگنال آنالوگِ صحبت که دارای پهنای باندی بین 300 هرتز و 3/4 کیلوهرتز هست، در هر ثانیه 64 هزار بار نمونه برداری می شود. به عبارت دیگر، مکالمه ی دیجیتالی شده دارای «نرخ داده» (Data rate) ای برابر 64 هزار بیت بر ثانیه (64kBit/s) خواهد بود. در صورتی که در مرحله ی بازسازیِ سیگنال آنالوگ کیفیت بالاتری مدّ نظر باشد، بایستی نمونه برداری از سیگنال آنالوگ با سرعت بالاتری صورت پذیرد.

.

.

مطالب مرتبط:

 

.

.

منبع:

مجله Funkschau

.

.

www. etesalkootah.ir ||   2016-01-29 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.