.

.

در این جا با ارایه ی نگاشته هایی بسیار گویا و مفید، خواننده ی علاقه مند را با معنی و مفهوم و اساس رادیوآماتوری و مخابرات آشنا می کنیم. لازم به ذکر است که این مطالب با همکاری محبت آمیز رادیوآماتورهای کشور عضو انجمن رادیوآماتوری ایران، از جمله آقای حمید مصیمی، و دیگر دوستانی که در انجمن ها و گروه های الکترونیکی، مخابراتی و رادیوآماتوری فعال هستند، جمع آوری می شود.

.

1- راهنمای رادیوآماتوری برای نوآموزان، نوشته: آقایان قنبری و اقدسی

لینک دریافت مقاله:

راهنمای رادیوآماتوری برای نوآموزان

.

2- راهنمای رادیوآماتوری، نوشته: آقای حمیدرضا رحیمی

لینک دریافت مقاله:

راهنمای رادیوآماتوری

.

3- مبانی مخابرات و رادیو - رشته های الکترونیک و مخابرات دریایی، نوشته: آقایان محمود صموتی، یدالله رضازاده، شهرام نصیری سوادکوهی، محمود شبانی

لینک دریافت مقاله:

مبانی مخابرات و رادیو

.

4- دستگاه طیف نما (Spectrum Analayzer) - مطابق فصل اول کتاب «مبانی مخابرات و رادیو»

لینک دریافت مقاله:

دستگاه طیف نما

.

5- آشنایی کاربردی با آنتن ها - آقای مهدی سالار

لینک دریافت مقاله:

آشنایی کاربردی با آنتن ها

.

6- معرفی قطعات الکترونیک - آقای رضا ابراهیمی ذاکری

لینک دریافت مقاله:

معرفی قطعات الکترونیک

.

7- اصول عملکرد فرستنده های رادیو - آقای محمد مبینی

لینک دریافت مقاله:

اصول عملکرد فرستنده های رادیو

.

8- مروری بر انتشار و دریافت امواج زمینی تلویزیون آنالوگ و دیجیتال - شرکت گستره ارتعاش هماهنگ

لینک دریافت مقاله:

مروری بر انتشار و دریافت امواج زمینی تلویزیون آنالوگ و دیجیتال

.

9- فرهنگ تشریحی واژه های مهندسی برق -انگلیسی به انگلیسی

لینک دریافت مقاله:

فرهنگ تشریحی واژه های مهندسی برق -انگلیسی به انگلیسی

.

.

10- بخشی از یک کتاب درسی دبیرستانی

لینک دریافت مقاله:

نوسان سازها

.

.

.

 مطالب مرتبط:

.

.

منابع:

.

.