.

.

در بیشترِ سامانه‌های مخابراتی با دامنه ی تغییرات و دینامیک وسیعی در توانِ علایم و سیگنال‌‌ها روبرو هستیم، دینامیکی که در بازه‌ی توان‌های دهگانی قرار دارد. کار کردن با این اعدادِ بزرگ آسان نیست. به این دلیل، سودمند است که سطح و مقدار توان‌ها را در این سامانه‌ها با «مقادیر نمایی» نمایش دهند.

یکای توان «وات» (W) است. نظر به این که لگاریتم‌ها باید مقداری مطلق و بدون یکا باشند، توان‌ها را نسبت به یک «توان مبنا» نشان‌می‌دهند، به این معنی که یک «نسبتِ توان» ایجاد می‌کنند. در مخابرات برای توان‌ها مقدار «یک میلی وات» به عنوان «مقدار مبنا» انتخاب شده است. به این ترتیب، سطوح لگاریتمی توان را با «دسی‌بل میلی‌وات» (dB Milliwatt) نشان می‌دهند و به آن dBm می‌گویند:

.

دسی بل در مخابرات_تعریف دسی بل میلی وات

.

گاهی وقت‌ها توان‌ها را نسبت به یک وات و بر حسب dB Watt [db W] نمایش می‌دهند:

.

دسی بل در مخابرات_تعریف دسی بل وات

.

برای تبدیل بین این دو یکای توان از رابطه‌ی زیر استفاده می‌شود:

.

فرمول تبدیل دسی بل وات به دسی بل میلی وات

.

در جدول زیر مقدارهای متناظر برای توان بر حسب وات و dB W و dBm داده شده‌اند:

.

دسی بل در مخابرات_جدول تبدیل دسی بل وات به دسی بل میلی وات

.

در نشانی زیر نرم‌افزار سودمندی برای تبدیل بین dBm, dBu, dBV, VPEAK  و VRMS  در اختیار همگان قرار داده شده است:

.

VRMS/dBm/dBu/dBV calculators

.

.

مطالب مرتبط:

 

.

.

www. etesalkootah.ir ||   2017-03-22 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.