.

.

این مدارِ نوسانگرِ «کولپیتس»، متناسب با فرکانس کریستالی که در آن قرار داده می شود، فرکانس پایداری تولید می کند که برای بسیاری از مصارف قابل استفاده است.

.

نوسانگر کولپیتس.

تغذیه ی مدار می تواند از هر منبع جریان مستقیم 9 تا 12 ولتی تامین شود.

سیگنال خروجی که به صورت سینوسی است، دامنه ای در حدود 50 میلی ولت خواهد داشت.

.

.

مطالب مرتبط:

نوسان سازها

ساخت یک نوسانگر همه کاره برای رادیوآماتورها

.

.