.

.

مداری که دارای دو حالت پایدار باشد، با نام «بی استابل» شناخته شده است. برای ساختن چنین مداری راه های زیادی وجود دارد، اما ما اینجا می خواهیم این مدار را با افزاره ها و قطعات مجزا (Discrete) بسازیم.

.

Push_On_Push_Off

.

طرز کار مدار به این شرح است که پس از روشن کردن دستگاه، خازن C1 از راه دو مقاومت 470 کیلواهمی R1 و R5 شارژ می شود. با فشاردادن شستی، ولتاژ روی C1 به "بیس" ترانزیستور Q3 می رسد و آن را به حالت هدایت می برد و خروجی مدار در تراز «صفر» قرار می گیرد. این وضعیت به نوبه ی خود باعث هدایت ترانزیستور Q1 می شود. ولتاژی که از این بابت بر روی R7 قرار می گیرد، ترانزیستور Q3 را به حالت هدایت دایم می بَرَد به نحوی که با رها کردن شستی، در وضعیت کاری این ترانزیستور تغییری به وجود نمی آید.

همزمان، Q2 هم به حالت هدایت می رود و خازن C1 را از راه مقاومت R5 تخلیه می کند. با فشردن دوباره ی شستی، خازن خالی از بار الکتریکی است و این تراز «صفر» را به بیس ترانزیستور Q3 می رساند و آن را به حالت عایقی می برد. این وضعیت ولتاژ مثبتی را روی خروجی مدار قرار می دهد، و باعث خاموش شدن ترانزیستورهای Q1 و Q2 نیز می شود و در نتیجه، خازن دوباره شروع به پرشدن می کند و این چرخه بار دیگر تکرار می گردد.

.

.

www. etesalkootah.blog.ir ||   2015-07-24 © 

2015 www.etesalkootah.blog.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.blog.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.blog.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات بلاگ دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.blog.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.blog.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.blog.ir" بعنوان منبع مجاز است.