.

.

مقدمه

هر جا که الکتریسیته وجود دارد ارتعاش های مغناتیسی نیز وجود دارند. میدان جاذبه زمین خود یک مغناتیس بزرگ است. میدان های مغناتیسی در همه جا به وفور یافت می شوند نظیر خانه ها و ادارات. شدت میدان مغناتیسی در این جاها به میزان مصرف نیروی الکتریکی مورد نیاز آنها بستگی دارد. میدان های مغناتیسی پیرامون مان را می توانیم کاهش دهیم. در واقع این کار به تنهایی و بدون در نظر گرفتن الکتریسیته امکان پذیر نخواهد بود.

تا صد سال پیش مواجهه انسان با میدان های مغناتیسی منحصر به منابع طبیعی تولید آن بود. بشر در تمام دوران زندگی خود بر روی کره زمین در تماس با میدان های مغناتیسی ضعیفی با شدت حدود 30 تا 70 «میکرو تسلا» بوده است. به هنگام طوفان های خورشیدی به میزان شدت میدان های مغناتیسی بر روی زمین افزوده می شود.

مطالعات اپیدمیولوژیکی ارتباط مواجهه افراد با میدان های مغناتیسی را با اثرات سوء فیزیولوژیکی از جمله ناراحتی های روانی، اختلال در سیستم قلبی- عروقی در انسان نشان داده است.

میدان های مغناتیسی، بسیار بیشتر از مقادیر طبیعی، در تمامی صنایعی که به نوعی از الکتریسیته استفاده می کنند وجود دارند.

پرتوهای الکترومغناتیسی معمولا در خانه ها و ادارات به میزان کمتر از 1 میکرو تسلا یافت می شوند. نیروی انتقال یابنده ی حاصل از امواج مغناتیسی با ولتاژ کمتر از 400 کیلو ولت، در حدود 20 میکرو تسلا است. همچنین میدان های خطوط نیروی کمتر از 20 کیلو ولت در مناطق مسکونی، بطور متوسط2 تا 3 میکرو تسلا بزرگی دارند و فقط در فاصله ای به طول 10 متر قدرت میدان به کمتر از 1 میکرو تسلا کاهش می یابد.

آزمایش های انجام گرفته نشان داده اند که میدان های مغناتیسی در طیف «فرکانس های به شدت پایین» (ELF = Extreme Low Frequency) آثار زیان باری روی بهداشت و سلامت افراد دارند. از سوی کشورهای بزرگ صنعتی در زمینه مواجهه افراد با این میدان ها «مقادیر مجاز» وضع گردیده اند که یقیناً با توجه به اثرات بهداشتی میدان های مغناتیسی است. ارزیابی میزان مواجهه ی حرفه ای در ساختن محیطی ایمن برای افراد شاغل مفید بوده و آنها را از خطرات احتمالی ناشی از تماس های بیشتر از حد مجاز، مصون نگاه خواهد داشت.

..

مروری بر پژوهش های گذشته

در سال 1935 «دالند» و «دال» (Dulland; Dull) موارد اختلالات عصبی و خودکشی  را در یک دوره 5 ساله در شهرهای کپنهاک و زوریخ ارایه دادند و ارتباط آنها را با 67 توفان مغناتیسی بیان نمودند.

در مطالعات اپیدمیولوژیک دیگر افزایش شیوع تعداد سرطان ها در میان کارگرانی که در میدان های مغناتیسی خطوط انتقال نیرو با فرکانس های 50 تا 60 هرتز کار می کنند، گزارش شده است.

«آ.ام. کوهلر» (A.M. Koehler) از دانشگاه هاروارد گزارشی  از احساس درد ملایمی در دندان های فردی را که با میدان های مغناتیسی یکنواخت با  شدت 20000 گوس برای مدت 15 دقیقه  در تماس قرار گرفته بود، ارایه نمود.

..

ویژگی های فیزیکی میدان های مغناتیسی

میدان مغناتیسی: در محیط اطراف هر آهن ربا خاصیتی وجود دارد که به موجب آن به هر عقربه از جنس مواد مغناتیسی یا هر آهن ربای دیگر واقع در آن، نیرو اعمال می شود. میدان مغناتیسی را با نماد B نمایش می دهند و یکای میدان مغناطیسی در SI «تسلا» می باشد.

یک تسلا واحد نسبتا بزرگی برای میدان های مغناتیسی است. در تکنولوژی و علوم کاربردی برای میدان مغناتیسی واحد کوچک تری به کار می برند که «گوس» نام دارد و با نماد G نمایش می دهند. 

.

تسلا      4-10   =  یک گوس

.

بزرگی میدان مغناتیسی زمین در نقاط مختلف زمین یکسان نیست ولی مقدار متوسط آن حدود 5-10×3 تسلا یا 3/0 گوس است.

میدان های مغناتیسی را به طور کلی می توان در دو دسته بررسی نمود:

.

-   میدان های مغناتیسی طبیعی، به عنوان میدان هایی که ناخواسته در مواجهه با آن هستیم، و

-    میدان های مغناتیسی مصنوعی یا ساخته بشر، که از منابع متعددی ساطع می شوند و شدت ها و بسامدهای آنها گستره وسیعی دارند.

.

بطور کلی میدان های مغناتیسی متناوب (AC)  مربوط به شبکه های برق شهری، مخابرات و وسایل خانگی، خیلی ضعیف تر از میدان های مغناتیسی مستقیم (DC) هستند.

.

میدان الکتریکی: در اطراف یک جسم دارای بار الکتریکی، میدان الکتریکی وجود دارد که اثر آن به صورت نیروی الکتریکی وارد بر بارهای موجود در آن میدان ظاهرمی شود. این تاثیر که مداوماً در اطراف جسم A که دارای بار الکتریکی است، به صورت یک میدان الکتریکی وجود دارد و اگر جسم دارای بار B در این میدان قرار گیرد، بر آن نیروی الکتریکی وارد خواهد شد.

این تاثیر را، که در اطراف هر جسم دارای بار الکتریکی وجود دارد، «میدان الکتریکی» می نامند و واحد اندازه گیری آن V/m می باشد.

شدت میدان الکتریکی: مقدار نیروی وارد بر یکای الکتریکی مثبت در هر نقطه از میدان را «شدت میدان الکتریکی» می نامند و واحد آن N/C یا M/S می باشد.

.

اثرات میدان های الکترومغناتیسی بر روی بدن انسان

در مورد اثرات بیولوژیکی میدان های مغناتیسی یکنواخت روی انسان شواهد متعددی در دسترس است.

.

elektrosmog2

.

در مطالعات انجام گرفته در اتحاد جماهیر شوروی سابق روی شاغلانی که در تماس با میدان های مغناتیسی دایمی بوده اند، نتایج زیر گزارش شده اند:

برادی کاردی – تاکیکاردی – کاهش فشار خون شریانی با علایم تحریک پذیری، خستگی، تغییر در اشتها، سردرد مشاهده شده است. تغییر در  الکتروآنسفالوگرام (EEG)، به ویژه زیر تحریکات نوری در کارکنان همراه با خارش، سوزش، کرختی، و ایجاد نقوش رنگی روی پوست دست گزارش شده است. البته در این گزارش به شدت میدان های مغناتیسی که سبب ایجاد چنین علایمی شده اند اشاره نشده است.

به دلیل این که میدان های مغناتیسی می توانند توسط فعالیت بعضی از اندام ها، مانند ضربان قلب و مغز ایجاد شوند، می توان حدس زد که کارکنان شاغل در مواجهه با میدان های قوی مغناتیسی یکنواخت، فعالیت الکتریکی مغز و قلب شان تحت تاثیر خطوط نیرویی که در پیرامون آنها وجود دارد، قرار می گیرند.

همچنین تاثیرگذاری میدان های مغناتیسی روی رفتار آدمی و دستگاه عصبی (CNS) توسط محققین اثبات شده است.

کسانی که در داخل اعضای بدن خود قلب مصنوعی دارند یا در بدن شان پلاتین یا اجسام فلزی قرار دارد، نباید در مواجهه با چنین میدان هایی قرار گیرند.

.

معرفی یک وسیله اندازه گیری میدان های الکتریکی و مغناتیسی

سنجنده ی دیجیتالی

برای آزمایش میدان های الکتریکی و مغناتیسی

از شرکت LEBOLD DIDACTIC GMBH

مـدل 922 667

Leybold 667922

.

هدف دستگاه: سنجش میدان های متناوب الکتریکی و مغناتیسی (میزان آلودگی الکتریکی Electrosmog) مثلاً در زیر خطوط فشار قوی انتقال نیرو، در پیرامون دستگاه های الکتریکی (مانند مانیتورها)، در محیط های کاری، در طول خطوط برقی راه آهن، در اطراف ترانس ها و سیم پیچ ها و غیره، و همچنین برای سنجش میزان عایق سازی و شیلدینگ میدان های الکتریکی، و در قفس های فارادی.

.

ویژگی ها:

  • سرعت بالای پاسخ گویی
  • قرائت بدون خطای نتیجه ی سنجش ها به واسطه ی نمایشگر ال.سی.دی.
  • نظارت خودکار بر وضعیت باتری
  • کاربرد آسان
  • دفترچه راهنمای کاربرد جزییاتی که کالا را همراهی می کند.

.

ملحقات و متعلقات و اجزای دستگاه:

1- کلید انتخاب گام اندازه گیری،

2- کلید خاموش و روشن

3- پرده نمایشگر ال.سی.دی.

4-  کانکتور سوند اندازه گیری

5- جک اتصال زمین

6- سوند اندازه گیر میدان ها

7- دکمه ی فیلتر

8- محل باتری

9- نشانگر هشدار ضعف باتری

10- نشانگر فعال بودن فیلتر

11- مقدار اندازه گیری شده

12- خطوط شاخص

13- کمیت اندازه گیری

14- کلید ×1000 مقدار نمایشگر
Leybold 667922-اجزا و ملحقات و متعلقات

.

مشخصات فنی دستگاه:

پرده نمایش: ال.سی.دی.، 2/5 دیجیت، ارتفاع ارقام 13 میلی متر
گام های اندازه گیری:

میدان مغناتیسی: 200 / 2000 / 20000 نانو تسلا

میدان الکتریکی: 20 / 200 / 2000 ولت بر متر
دقت اندازه گیری (در 50 هرتز):

میدان مغناتیسی: 5% ±

میدان الکتریکی: 10% ±
فرکانس ها:

بدون فیلتر: 16 هرتز تا 100 کیلوهرتز 1dB±

با فیلتر HP50 ، از 50 هرتز تا 100 کیلوهرتز 1dB±

با فیلتر TP2K ، از 16 هرتز تا 2 کیلوهرتز 1dB±
سوند اندازه گیری: 138mm × 40mm × 24mm
منبع تغذیه: باتری 9 ولتی
اندازه های دستگاه: 158mm × 85mm × 45mm
وزن: 400 گرم

.

پایان بخش اول

.

مطالب مرتبط:

ایمنی در میدان های مغناتیسی - بخش دوم (آخر)

.

منابع:

http://javadja.blogfa.com/post-258.aspx

http://www.leybold-shop.de/feldstaerkemessgeraet-digital-667922.html

http://www.ld-didactic.de/documents/de-DE/GA/GA/6/667/667922de.pdf

.

.

www.etesalkootah.ir ||   2015-07-25 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.