.

.

یکی از کاستی‌های امواج رادیویی این است که آن‌ها در طول زمان ضعیف می‌شوند. به عبارت دیگر، امواج رادیویی بُرد بی‌نهایتی ندارند. همچنین، این امواج توسط مواد و اشیا تضعیف می‌شوند. بر حسب ویژگی‌های هر ماده و ترکیب و ساختار آن، مقدار تضعیف متفاوت خواهد بود.

.

جدول تضعیف امواج رادیویی در مواد مختلف

.

در امر انتشار امواج الکترومغناتیسی که در محدوده‌ی امواج رادیویی، تلویزیونی و به طور کلّی بی‌سیم قرار دارند، اثرات منفی زیر وجود دارند:

  • جذب موج: سیگنال‌ها توسط ماده‌ی جاذب «بلعیده» می‌شوند،
  • بازتاب یا انعکاس موج: سیگنال به سمت سرچشمه‌اش بازگشت داده می‌شود و به عبارت دیگر بازتابیده می‌شود،
  • شکست موج: سیگنال به سمت دیگری منحرف می‌شود،
  • پراش موج: سیگنال خورد می‌شود و در زاویه‌های مختلف پخش می‌شود.

پایداری و سرعت حمل سیگنال در یک ارتباط بی‌سیم با فاصله‌ی میان گیرنده و فرستنده و ویژگی‌های اختلالی محیط انتشار ارتباط دارد. هر چه فاصله‌ی گیرنده و فرستنده از هم کوتاه‌تر باشد، اختلالات کم‌تر خواهند بود و در نتیجه سرعت انتقال سیگنال‌ها می‌تواند بیش‌تر شود. با افزایش این فاصله، آثار اختلالی در مسیر میان گیرنده و فرستنده زیادتر می‌شود. این امر سبب قطع ارتباط و طولانی شدن زمان ارتباط شود. انتقال امواج رادیویی از طریق کابل به طور معمول همواره سریع‌تر و پایدارتر است.

.

.

www.etesalkootah.ir ||   2018-02-07 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.

.