.

.

روز 5 شنبه صبح من به هتل استقلال رفتم و پس از آماده شدن ایشان به سازمان رفتیم و سمینار شروع شد و پاتریک برای رادیوآماتور‌های ایرانی و مسوولین صحبت کرد.

موضوع صحبت پیرامون عادت به استفاده از مورس بجای یادگیری آن و ارایه‌ی آمار رادیوآماتورها در کشورهای مختلف مثل ژاپن و کشور‌های اروپایی و دیگر کشورها و اشاره به کشور هفتاد میلیونی و 13 نفر رادیوآماتور و آمار و ارقام دیگری از این دست شد. همچنین، موضوع کمک رادیوآماتورها در وقایع غیرمترقبه و در حواث و بلایای طبیعی توسط ایشان تشریح شد. در مجموع اهمیت و لزوم فعال شدن حرکت رادیوآماتوری در کشور ایران مورد تاکید قرار گرفت.

.

حاضران جلسه سمینار روز پنج شنبه

.

دست دوستی و همکاری در جلسه سمینار روز پنج شنبه

.

پس از جلسه به هتل مراجعت کردیم و پس از صرف نهار، دوستان کمی در هتل استراحت کردند من هم برای پیگیری تدارک میهمانی شب به خانه برگشتم.

نزدیک غروب به هتل رفتم. حساب هتل را بستیم و به اتفاق میهمانان به خانه‌ی ما آمدیم. میهمانی با گفتگوی بچه‌ها و من با پاتریک و همسر ایشان به گرمی برگزار شد و سپس خانم من همه را به صرف شام دعوت کرد. به نظر می‌آمد میز شام برای پاتریک و بتی بسیار جالب بود. ایشان پیش از شروع به صرف شام، ابتدا از زوایای مختلف از میز عکس گرفتند و این شب را جاودانه کردند! پس از صرف شام  من و پاتریک به زیرزمین رفتیم و پاتریک محل سرگرمی رادیوآماتوری من را دید و از آنجا با دستگاه دست‌ساز من با هم‌گروه‌های خود صحبت کرد و پیشرفت کارها را به آنان توضیح داد. پس از این تماس و یک گفتگوی کوتاه فنی به بالا باز گشتیم، چون همان شب باید پاتریک و بتی به کشور خود باز می‌گشتند. من کمی نگران دیر رسیدن به فرودگاه بودم. به این علت مهمانی را کوتاه‌تر کرده، به هتل رفتیم و وسایل را جمع کردیم و به سمت فرودگاه امام حرکت کردیم.

در فرودگاه پای هر مرحله از کار صف های طولانی بود. صف مرحله اول که ورود به سالن دوم بود از همه شلوغ‌تر بود.

من با توضیح دادن شرایط به مامور آن قسمت و چند نفر جلوی صف توانستم ایشان را بدون نوبت به سالن اول بفرستم. لحظه‌ی خداحافظی فرارسیده بود، خداحافظی با دوستانی که در قلب من به ایشان علاقه‌ی دوستانه‌ای بوجود آمده بود، و گذشته از این که خداحافظی همیشه سخت است.

پایان

.

.

مطالب مرتبط:

استادهای من

سر و جان فدای کریستال کوارتز

از یادداشت های یک رادیوآماتور

.

.

www.etesalkootah.ir ||   2018-02-17 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.

.