.

.

لحیم کاری قطعات نصب سطحی -0.

در تصویر زیر نوارهای مسی و محل استقرار افزاره بر روی فیبر مدار چاپی (پـَد Pad) در زیر میکروسکوپ دیده می شود. همچنین قطره ی پخش شده ی ماده ی روان کننده ی لحیم (فلاکس) که با یک سرنگ به محل لحیم کاری داده شده نیز دیده می شود.

.

لحیم کاری قطعات نصب سطحی -1.

گام بعدی، برداشتن افزاره ی نصب سطحی با یک پنس غیرمغناتیسی و قرار دادن آن در محل لحیم کاری و درون قطره ی فلاکس است. اما افزاره را رها نکرده و آن را با پنس در محل لحیم کاری ثابت نگه می داریم.

.

لحیم کاری قطعات نصب سطحی -2.

حال با نوک هویه مرکز افزاره را به سرعت و با احتیاط فشار می دهیم تا افزاره بر سطح فیبر بنشیند.

.

لحیم کاری قطعات نصب سطحی -3.

با حرکت دادن دقیق پنس، افزاره را درست وسط محل لحیم کاری نگه می داریم و سپس یک قطب افزاره را با هویه لحیم می کنیم. فلاکس موجود در محل باعث می شود که "پـد" و محل پایانه ی افزاره قلع روی نوک هویه را "بدزدند".

.

لحیم کاری قطعات نصب سطحی -4.

حال سمت دیگر افزاره را لحیم می کنیم. کار باید با سرعت انجام شود تا حرارت هویه باعث ذوب شدن لحیم سمت دیگر افزاره (و جابجا شدن آن) نشود.

.

لحیم کاری قطعات نصب سطحی -5.

اکنون کار پنس تمام شده و می توانیم از هر دو دست خود استفاده کنیم. برمی گردیم و به محل های اتصالِ افزاره، قلع کافی اضافه می کنیم.

.

لحیم کاری قطعات نصب سطحی -6.

کار به پایان رسید... به همین سادگی!

.

.

مطالب مرتبط:

لحیم کاری قطعات نصب سطحی (اس.ام.دی.)

شکل ساختمانی قطعات نصب سطحی (اس.ام.دی.)

آشنایی با قطعات نصب سطحی از نوع MELF

لحیم کاری افزاره های نصب سطحی (SMD): چند نکته در مورد خمیر قلع

.

.

www. etesalkootah.ir ||   2015-06-29 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.

.