.

.

بمب هوشمند-2

.

من از اون دسته آدم هام که میگن: "پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است." از این روی امروز از یکی‌ دوستان پرسیدم: "فلانی! «بمبِ هوشمند» چیه؟ اینی که میگن آمریکایی‌ها بمبِ هوشمند با هواپیما‌های فوقِ پیشرفته پرت می کنند یعنی‌ چی‌ !!!؟؟؟"

دوستِ همه چیزدانِ من گفت: "این نوع از بمب‌ها وقتی‌ با فشاردادن شستیِ متخصصِ پرتاب، پرتاب شد، مستقیم میاد میاد میاد پایین تا می‌رسه به هدف. بعد خیلی مودبانه در میزنه تا یکی‌ بیاد دمِ در. بعد بمبِ هوشمند که به همه زبان‌هایِ مرده و زنده مسلط هست، هوشمندانه می‌پرسه: اینجا آدمِ غیرِ نظامی نیست؟ زن و بچه نیست؟ مریض، یا آدمِ خواب نیست؟ وقتی‌ متوجه و مطمئن شد که نیست، اونوقت میتّرکه و منفجر میشه. اگر نه که معذرت خواهی‌ می کنه بر می گردِ سرِ جاش. به این میگن بمبِ هوشمند ... ".

من داشت تخمِ چشام از شگفتی می‌افتاد تو خشتکم. از این روی، ذوق زده گفتم: "دم دانش و تکنولوژی گرم، جنگ داره مرامِ «انسانی‌» پیدا میکنه ...‌

اون ناکس دوستم غش غش خندید: ‌ها ها ‌ها ...

منِ خنگ و منگ نفهمیده بودم دستم انداخته ...

.

بمب هوشمند-3

.

.

نویسنده:

محسن درزی چهار فصل

.

.

منبع:

facebook.com

.

.

مطالب مرتبط:

http://etesalkootah.ir/1394/05/06/Ban_Killer_AI

http://etesalkootah.ir/1394/05/05/New_Helicopters_Lighter_Safer_Less_Vibration

http://etesalkootah.ir/1394/05/05/New_Russian_Military_Robot

.

.