.

.

هر موتورپله ای یک دینام به درد بخور است. در مقایسه با دیگر ژنراتورهای برق، موتورهای پله ای با دور کم هم «ولتاژ القایی» زیادی تولید می کنند. در این نگاشته از یک موتور پله ای استفاده کرده ایم که مقاومت اهمی (مقاومت جریان مستقیم) هر یک از پیچش های آن 60 × 2 اهم است و بدون هر گونه جعبه دنده یا روش های دیگر تبدیل دور، مستقیماً با گرداندن محور آن با دست، ولتاژی بیش از 20 ولت تولید می کند. به این ترتیب، تصمیم گرفتم که با این موتور پله ای یک چراغ دستی کوچک درست کنم.

.

تولید نور از موتور پله ای با چرخیدن محور موتور

.

به جز موتور پله ای، یک مدار اضافی برای ذخیره ی انرژی تولید شده، به کار گرفته شده است. دو عدد «پل دیود» که هر یک از چهار دیود 1N4148 تشکیل شده است، یک خازن الکترولیت با ظرفیتی در حدود 4700 میکروفاراد (مثلاً دو عدد 2200 میکروفاراد که موازی بسته شده باشند) را پُر می کنند. ال.ای.دی. های به کار رفته از نوع «بسیار پرنور» می توانند در این مدار یا از طریق یک مقاومت 390 اهمی (نور خیلی زیاد)، و یا از طریق یک مقاومت 22 کیلواهمی (روشنایی دراز مدت) به کار انداخته شوند. بهترین راه کار کردن با این چراغ دستی را باید با کمی تمرین به دست آورد: هنگامی که کلید دستگاه را روی «پرنور» قرار می دهیم، ممکن است مقدار جریان از مقدار مجاز 20 میلی آمپر تجاوز کند. در حالت «طولانی» ممکن است ولتاژ تولید شده، اندکی از ولتاژ کار مجاز خازن های ما (مثلاً 16 ولتی) تجاوز کند.

.

مدار ساده ای برای استفاده از موتور پله ای به عنوان چراغ دستی

.

دار چراغ دستی روی تکه ای فیبر هزار سوراخ به اندازه ی خود  موتور پله ای ساخته می شود

.

نور ال.ای.دی. این چراغ دستی برای دیدن در تاریکی کافی است و حتی برای برداشتن عکس هم کفایت می کند. بنابراین از آن برای جستجو در تاریکی و بازی های کودکانه و کتاب خواندن دزدکی در رختخواب و این جور کارها کاملاً مناسب است! البته از آن در شب هایی که در حین آزمایش و تجربه، اتصالی ایجاد کرده و باعث پریدن فیوز برق می شوید هم، می توان برای رسیدن به جعبه ی برق و وصل دوباره ی برق استفاده کرد!

.

عکاسی زیر نور چراغ دستی ساخته شده با موتور پله ای

.

تصویر بالا عکسی از یکی از پروژه های محرمانه (!) ی خودم است که در تاریکی مطلق به شیوه ی مامور 007 برداشته ام.

.

چگونه توان بیش تری به دست بیاوریم؟

در نمونه ی زیر از موتور پله ایِ یک چاپگر بازنشسته استفاده شده است که مقاومت جریان مستقیم پیچش های آن 10 اهم است. ولتاژ حالت بی باری این موتور در حدود 4 – 5 ولت می باشد. در اینجا، در مدار با موازی کردن چندین خازن الکترولیت به ظرفیت 12 هزار میکروفاراد رسیدم. این خازن ها پس از شارژ شدن توانستند دو عدد ال.ای.دی. خیلی پرنور را از طریق یک مقاومت 33 اهم در حدود 20 ثانیه روشن نگه دارد.

.

مدار چراغ دستی تغییر یافته با تعداد بیش تر خازن الکترولیت

.

یکی دیگر از بازی های جالب با نور که می توان با موتورهای پله ای انجام داد این است که به هریک از پیچش های موتور یک جفت ال.ای.دی. بدو ن هیچ مدار اضافی، به صورت «آنتی پارالل» وصل کنیم. به این معنی که دو ال.ای.دی. را با هم موازی می بندیم، اما با قطب های مخالف، یعنی کاتود اولی به آنود دومی و آنود اولی به کاتود دومی وصل می شود. این دودیود موازی و خلاف جهت یکدیگر هستند و به این علت به این نوع مداربندی آنتی پارالل (ضد موازی) می گویند. این چهار دیود نوری با چرخاندن محور موتور به ترتیب و پشت سر هم شروع به چشمک زدن خواهند کرد.

.

.

برای خواندنِ بیش تر:

موتور پله ای – 1

موتور پله ای – 2

موتورهای پله ای

.

.

مطالب مرتبط:

تبدیل یک موتور پله ای به یک رمزگر چرخان

.
.

www.etesalkootah.ir ||   2017-01-02 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.