.

.

اجزا و افزاره های این مدارهای ساده را در کشوی میز هر دوستدار الکترونیک می توان یافت. در ساخت هر دو مدار از ترانزیستور قدرت 2N3055 یا TIP3055 استفاده شده تا مدارها قادر به تامین 3 تا 5 آمپر جریان باشند.

ولتاژ ورودی باید به صورت «تمام موج» یکسوشده (DC) باشد. در مدار بالا «پل دیود یکسوساز» ترسیم شده است. بنابراین ورودی آن می تواند مستقیماً به ترانسفورمر متصل شود. اما در مدار پایینی باید پل دیود و ترانس یا یک منبع جریان مستقیم پیش بینی شود.

با داشتن ولتاژ ورودی 8 ولت، در خروجی بیشینه 4/5 ولت و با داشتن ولتاژ ورودی 20 ولت، در خروجی حدود 15 ولت خواهیم داشت. مقدار ولتاژ خروجی با تنظیم پتانسیومتر قابل تغییر است.

.

منبع تغذیه قابل تنظیم با جریان بالا

.

مقاومت RL می تواند بخشی از مصرف کننده ی اصلی یا یک مقاومت جداگانه (مانند آنچه در مدار پایینی دیده می شود) باشد. وجود این «مصرف کننده» برای عملکرد صحیح مدار ضرورت دارد، زیرا بدون مصرفِ یک مقدار کمینه ی جریان برابر با 30 میلی آمپر، منبع تغذیه به کار نمی افتد. بنابراین، بسته به مقدار ولتاژ انتخاب شده برای خروجی، مقدار اهمی مقاومت برای عبور 30 میلی آمپر جریان از آن بر اساس قانون اهم محاسبه می شود.

.

.

لینک های مرتبط:
http://etesalkootah.ir/1394/05/07/Regulated_Power_Supply_0_30V_upto_20A_and_More

http://etesalkootah.ir/1394/08/03/A_Laboratory_Power_Supply

http://etesalkootah.ir/1394/05/19/Regulated_Power_Supply_with_Current_Limiter_with_LM723

http://etesalkootah.ir/1394/04/15/How_to_Build_Zener_Diode_with_Desired_V_and_W

http://etesalkootah.ir/1394/03/26/Inductive_Power_Supply

.

.

www.etesalkootah.ir ||   2015-09-03 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.