.

.

«دیپلم آلمانی شنیدگری موج کوتاه» (DLD-SWL)

«دیپلم آلمانی برای شنیدگران موج کوتاه» یک دیپلم رسمی مربوط به باشگاه رادیوآماتوری آلمان (DARC) است که خود هموند «اتحادیه‌ی جهانی رادیوآماتوری می‌باشد. داشتن این دیپلم، که کوتاه‌شده‌ی نام آن DLD-SWL (KW) است، پیش‌شرط درخواست عنوان «قهرمان دریافت رادیوییِ آلمان» (DEM) می‌باشد. این دیپلم تنها به آماتورهای شنیدگر، یعنی SWLی‌ها اعطا می‌شود. نام دارندگان این دیپلم در مجله‌ی CQ DL، ارگان رسمی باشگاه رادیوآماتوری آلمان، منتشر می‌شود.

.

یک دیپلم قهرمانی شنیدگری موج کوتاه آلمان با رتبه ی برنزی

.

همه‌ی هموندان رسمی باشگاه رادیوآماتوری آلمان و هموندان VFDB و همچنین ایستگاه‌های متعلق به باشگاه یک شناسه‌ی‌DOK (شناسه‌ی استانی/منطقه‌ای) دارند. برای دریافت دیپلم گفته‌شده در بالا باید کارت‌های تایید‌تماسی ارایه شوند که نشانگر تماس با رادیوآماتورهایی با DOKهای متفاوت باشند.

.

الف)        دیپلم: انواع، رتبه‌ها، و روش‌های‌مخابراتی

  1. درخواست برای دریافت دیپلمِ پیش‌گفته می‌تواند برای همه‌ی باندهای رادیوآماتوری، جداگانه و یا با هم، فرستاده شود. در صورت تجمیع همه‌ی باندها روی هر DOK، تنها یک بار، بدون توجه به باند، دیپلم درخواست می‌شود.
  2. دیپلم به شکل‌های زیر صادر می‌گردد:

دیپلم‌های DLD-SWL 100, DLD-SWL 200, DLD-SWL 300 با سنجاق‌‌سینه‌ی برنزی،

دیپلم DLD-SWL 400 با سنجاق‌سینه‌ی نقره‌ای،

دیپلم DLD-SWL 500 با سنجاق‌سینه‌ی طلایی،

دیپلم‌های DLD-SWL 600, DLD-SWL 700, DLD-SWL 800, DLD-SWL 900, DLD-SWL 1000 با سنجاق‌‌سینه‌ی افتخار حکاکی‌شده.

  1. بر حسب درخواست و تنها برای DOK‌های عادی (بدون DOK‌‌های خاص)، دیپلم کلاسیک (DLD-SWL-Classic) می‌تواند در تکمیل دیپلم عادی صادر گردد.
  2. برای دیپلم‌های DLD-UKW-SWL و DLD-UKW-SWL-Classic (بدون DOK‌‌های خاص) [که برای باندهای VHF و UHF صادر می‌شوند] دیپلم‌ها، علاوه بر «دیپلم تک باند»‌ی که با ارزیابی DOK‌‌های به دست می‌آید، می‌توانند به شرح زیر به صورت «چندباندی» صادر شوند:

-         تک‌باند: باند 2 متر،

-         دو باند: باند 70 سانتی‌متر،

-         سه‌باند: باند 23 سانتی‌متر،

-         چهار باند: باند 13 سانتی‌متر و فرکانس‌های بالاتر.

اما برای دریافت DLD-UKW-SWL درخواست‌کننده می‌بایستی کارت‌های تایید‌تماس از کمینه دو باند VHF، UHF یا مایکروویو ارایه کند.

  1. همه‌ی این دیپلم‌ها، در صورت ارایه‌ی مدارک تاییدکننده، می‌توانند در شیوه‌ی عمل مخابراتی به صورت مختلط یا به صورت تک‌تک صادر گردند.
  2. ارتباط‌های Packet-Radio،   EchoLink، و D-Link مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند، در غیر این صورت، هیچ محدودیت دیگری در باند و شیوه‌ی عمل مخابراتی وجود ندارد.

.

ب)          شرایط دیپلم آلمانی شنیدگری موج کوتاه

  1. دیپلم DLD-SWL هنگامی صادر می‌شود که درخواست‌کننده بتواند شنیدگری خود را برای یک یا چند باند آماتوری، یک‌صد DOK مختلف (برای هر باند) از طریق ارایه‌ی کارت‌های تایید‌تماس ثابت کند. به ازای هر یک‌صد DOK بیش‌تر می‌توان برای صدور دیپلم رتبه‌ی بالاترِ بعدی درخواست داد. همچنین می‌توان به طور مستقیم درخواست دیپلمی با رتبه‌ی بالاتر نمود که ترتیب آن را درخواست‌کننده می‌تواند به دلخواه انتخاب کند.
  2. یک DOK می‌تواند تنها توسط آن ایستگاه‌های رادیوآماتوری اعطا گردد که مکان آن در جمهوری فدرال آلمان باشد. به هر ایستگاه فقط یک DOK داده می‌شود، که نزد مدیریت توزیع کارت‌های تایید‌تماس در DARC به ثبت رسیده است. DOK‌های خاص هم برای همه‌ی انواع دیپلم‌ها به حساب می‌آیند (به استثنای دیپلم‌های کلاسیک). شناسه‌های استانی/منطقه‌ای یا DOK‌ها به طور منظم  در نشریه‌ی ارگان باشگاه رادیوآماتوری آلمان، CQ DL، و در اینترنت منتشر می‌گردد.
  3. کارمزد صدور دیپلم‌ها همان مقدار است که در نشریه‌ی ارگان باشگاه اعلان می‌شود. این مبالغ به حساب بانکی DARC حواله می‌گردد: [مشخصات حساب بانکی باشگاه].
  4. همه‌ی تصمیم‌های مسوولان دیپلم شنیدگری موج کوتاه در حک و اصلاح آن قطعی هستند.

.

پ)          درخواست دیپلم شنیدگری موج کوتاه

همه‌ی DOK‌های معتبر در فهرست رسمی DARC قرار دارند. موارد تکمیلی از طریق درج در نشریه‌ی ارگان باشگاه انتشار می‌یابد.

کارمزد صدور دیپلم به شرح زیر است:

برای دیپلم‌های DLD-SWL 100, 200, 600, 900 برابر 10 یورو است،

برای دیپلم‌های DLD-SWL 300, 500 برابر 13 یورو است،

و برای دیپلم DLD-SWL 1000 به همراه سنجاق سینه‌ی حکاکی‌شده 16 یورو است.

اطلاعات در مورد چند و چون درخواست در اینترنت در صفحه‌ی مدیریت DX و ورزش‌‌مخابراتی موج کوتاه در دسترس است.

(ادامه دارد)

.

.

مطالب مرتبط:

آگاهیهایی در مورد «شنیدگرانِ موج کوتاه» یا «اس.دبلیو.ال.»ی‌ها بخش 1

آگاهیهایی در مورد «شنیدگرانِ موج کوتاه» یا «اس.دبلیو.ال.»ی‌ها بخش 2

آگاهیهایی در مورد «شنیدگرانِ موج کوتاه» یا «اس.دبلیو.ال.»ی‌ها بخش 3

آگاهیهایی در مورد «شنیدگرانِ موج کوتاه» یا «اس.دبلیو.ال.»ی‌ها بخش 4

.

.

برای آگاهی بیش‌تر:

چند مقاله برای نوآموزان رادیوآماتوری

.

.

www.etesalkootah.ir ||   2017-11-21 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.

.