.

.

قهرمان دریافت رادیوییِ آلمان (DEM)

عنوان « قهرمان دریافت رادیوییِ آلمان (DEM)» به شنیدگران موج کوتاه و به رادیوآماتورهای داری پروانه از طرف مدیریت آموزش، جوانان و آموزش‌های تکمیلیِ باشگاه رادیوآماتوری آلمان (DARC) اعطا می‌گردد و یک جایزه و تقدیر رسمی برای هموندان باشگاه رادیوآماتوری آلمان است.

.

نمونه ای از یک کارت قهرمان شنیدگری موج کوتاه در رتبه ی برنز

.

دیپلم پایه برنز

1-     شرایط عمومی

درخواست‌کننده باید هموند باشگاه رادیوآماتوری آلمان (DARC) باشد یا به یکی از گروه‌های همکار باشگاه تعلق داشته باشد. درخواست‌کننده باید کمینه یک سال به عنوان شنیدگر موج کوتاه فعال بوده باشد.

درخواست‌کننده‌ی DEM باید دارنده‌ی یک شناسه‌ی‌DE باشد و آن را در درخواست خود اعلان کند.

درخواست‌کننده باید مدرکی مبنی بر مالکیت یک گیرنده‌ی موج کوتاه ارایه دهد که کمینه پنج باند رادیوآماتوری را زیر پوشش قرار دهد.

درخواست‌کننده باید یک DLD-SWL 100 داشته باشد که آن را به عنوان شنیدگر موج کوتاه دریافت کرده بوده باشد.

.

2-    پیام‌های شنیده‌شده‌ی ضروری

در باند 3/5 مگاهرتز:

بایستی 5 کارت تایید‌تماس از ایستگاه‌های رادیوآماتوری از سه قاره ارایه گردد که از آنها 3 کارت از ایالات متحده و یا کانادا باشد (5 کارت تایید‌تماس)

.

در باندهای 7 مگاهرتز، 14 مگاهرتز، 21 مگاهرتز و 28 مگاهرتز:

به ازای هر باند فرکانسی باید 6 کارت تایید‌تماس از هر 6 قاره (جمع 144 کارت تایید‌تماس) ارایه شود.

.

در باندهای 1/8 مگاهرتز یا 144 مگاهرتز

بایستی یا کارت‌های تایید‌تماس باند 2 متر از 6 ایستگاه رادیوآماتوری با فاصله‌ای بیش از 300 کیلومتر از مکان شنیدگریِ درخواست‌کننده، یا کارت‌های تایید‌تماسی از سه کشور مختلف WAE یا سه قاره‌ی مختلف (از طریق ماهواره)، و یا مخلوطی از این‌ها (در مجموع 6 کارت تایید‌تماس) ارایه گردد. برای دریافت فهرست کشورهای WAE اینجا را کلیک کنید.

از هر علامت خطاب به ازای هر باند فقط یکی محسوب می‌شود.

.

درخواست گواهی قهرمان شنیدگری آلمان DEM

درخواست DEM باید همراه با گواهی انجمن محلی متقاضی (بند ب در فرم درخواست DEM) و کارت‌های تایید تماس درج شده در این فرم باسد. در پایین درخواست DEM ستون‌های پرکردن مطالب مرتبط پیش‌بینی شده است. درخواست‌کننده باید تمبر کافی برای پس فرستادن کارت‌های تایید تماس و یک پاکت که روی آن نشانی خود را نوشته باشد، به همراه تقاضای خود بفرستد.

همه‌ی درخواست‌ها برای اعطای این گواهی‌ها برای شنیدگران زیر 25 سال رایگان است. دیگر شنیدگران موج کوتاه و رادیوآماتورهای پروانه‌دار کارمزدی برابر 10 یورو به اضافه‌ی هزینه‌ی پس فرستادن کارت‌های تایید تماس خواهند پرداخت. پاکت درخواست به این نشانی فرستاده می‌شود:

Dieter Stein, DL1NAI

Eichenring 11

91090 Effeltrich

.

فرم درخواست قهرمان شنیدگری آلمان در رده ی برنز

فسخ گواهی قهرمان شنیدگری آلمان DEM

با اخراج یا استعفا از باشگاه رادیوآماتوری آلمان یا هر یک از انجمن‌های آن، با رفتار ناشایست، اعمال کلاه‌بردارانه و یا سلب صلاحیت در عرصه‌های رقابت ملی یا بین‌المللی، عنوان «قهرمان دریافت رادیویی آلمان» ضمن اعلان در نشریه‌ی CQ DL باطل می‌شود.

.

ارتقای فعالیت: قهرمان دریافت آلمان (نقره)

این ارتقا برای دارندگان گواهی DEM برنز پیش‌بینی شده است.

درخواست‌کننده باید دارنده‌ی گواهی DLD-SWL 200 باشد.

درخواست‌کننده باید در جمع 160 برگ کارت تایید تماس (از هر علامت خطاب به ازای هر باند فقط یکی محسوب می‌شود) ارایه کند که شرایط زیر را داشته باشند:

.

در باند 3/5 مگاهرتز:

بایستی 10 کارت تایید‌تماس از ایستگاه‌های رادیوآماتوری از قاره‌های مختلف (به جز اروپا) ارایه گردد که از آنها 6 کارت از ایالات متحده و یا کانادا باشد (10 کارت تایید‌تماس).

.

در باندهای 7 مگاهرتز، 14 مگاهرتز، 21 مگاهرتز و 28 مگاهرتز:

به ازای هر باند فرکانسی باید 6 کارت تایید‌تماس از هر 6 قاره (جمع 144 کارت تایید‌تماس) ارایه شود.

.

در باندهای 1/8 مگاهرتز یا 144 مگاهرتز

بایستی یا کارت‌های تایید‌تماس باند 2 متر از 6 ایستگاه رادیوآماتوری با فاصله‌ای بیش از 300 کیلومتر از مکان شنیدگریِ درخواست‌کننده، یا کارت‌های تایید‌تماسی از سه کشور مختلف WAE یا سه قاره‌ی مختلف (از طریق ماهواره)، و یا مخلوطی از این‌ها (در مجموع 6 کارت تایید‌تماس) ارایه گردد.

.        

نمونه ای از یک کارت قهرمان شنیدگری موج کوتاه در رتبه ی نقره

.

ارتقای فعالیت: قهرمان دریافت آلمان (طلا)

ارتقای فعالیت برای دارندگان دیپلم نقره‌ای در نظر گرفته شده است.

درخواست‌کننده باید دارنده‌ی DLD-SWL 500 باشد.

درخواست‌کننده باید بتواند در مجموع 400 برگ کارت تایید‌تماس (از هر علامت خطاب به ازای هر باند فقط یکی محسوب می‌شود) ارایه دهد که دارای کیفیت زیر باشند:

.

در باند 3/5 مگاهرتز:

بایستی 25 کارت تایید‌تماس از ایستگاه‌های رادیوآماتوری از قاره‌های مختلف (بجز اروپا) ارایه گردد که از آنها 15 کارت از ایالات متحده و/یا کانادا باشد (25 کارت تایید‌تماس)

.

در باندهای 7 مگاهرتز، 14 مگاهرتز، 21 مگاهرتز و 28 مگاهرتز:

به ازای هر باند فرکانسی باید 15 کارت تایید‌تماس از هر 6 قاره (جمع 360 کارت تایید‌تماس) ارایه شود.

.

در باندهای 1/8 مگاهرتز یا 144 مگاهرتز

بایستی یا کارت‌های تایید‌تماس باند 2 متر از 15 ایستگاه رادیوآماتوری با فاصله‌ای بیش از 300 کیلومتر از مکان شنیدگریِ درخواست‌کننده ارایه شود، یا کارت‌های تایید‌تماسی از سه کشور مختلف WAE یا سه قاره‌ی مختلف (از طریق ماهواره)، و یا مخلوطی از این‌ها (در مجموع 15 کارت تایید‌تماس) ارایه گردد.

.

نمونه ای از یک کارت قهرمان شنیدگری موج کوتاه در رتبه ی طلا

.

(پایان)

.

.

مطالب مرتبط:

آگاهی‌هایی در مورد «شنیدگرانِ موج کوتاه» یا «اس.دبلیو.ال.»ی‌ها – بخش 1

آگاهی‌هایی در مورد «شنیدگرانِ موج کوتاه» یا «اس.دبلیو.ال.»ی‌ها – بخش 2

آگاهی‌هایی در مورد «شنیدگرانِ موج کوتاه» یا «اس.دبلیو.ال.»ی‌ها – بخش 3

آگاهی‌هایی در مورد «شنیدگرانِ موج کوتاه» یا «اس.دبلیو.ال.»ی‌ها – بخش 4

آگاهی‌هایی در مورد «شنیدگرانِ موج کوتاه» یا «اس.دبلیو.ال.»ی‌ها – بخش 5

.

.

برای آگاهی بیش‌تر:

چند مقاله برای نوآموزان رادیوآماتوری

.

.

www.etesalkootah.ir ||   2017-12-15 © 

2015 www.etesalkootah.ir  © All rights reserved.

تمامی حقوق برای www.etesalkootah.ir محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از www.etesalkootah.ir در رادیو،  تلویزیون و رسانه های مشابه آن با ذکر واضح "اتصال کوتاه دات آی آر" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی هر یک از مطالب www.etesalkootah.ir در سایت های اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در www.etesalkootah.ir مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "www.etesalkootah.ir" بعنوان منبع مجاز است.

.